Ceny služeb

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je zpravidla stanovena dohodou mezi advokátem a klientem, a to s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednána ve formě odměny:

  • časové, dohodnuté v závislosti na účelně vynaloženém čase při poskytování právní služby
  • pevné, dohodnuté pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti, bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální, dohodnuté za určité opakující se časové období, bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • za úkon, dohodnuté za poskytnutí jednoho úkonu právní služby
  • podílové, dohodnuté v závislosti na výsledku sporu
  • Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.